Menu

Rytíři bájného Blaníku - Letní tábor Českého svazu ochránců přírody Vlašim proběhl od 2. do 15. července 2017

26. 07. 2017

Hlavním motivem celotáborové hry byla pověst o blanických rytířích spících v hoře Blaník. Kromě tematického programu pomáhaly děti s údržbou přírodní památky Na Ostrově, kde je předmětem ochrany populace jalovce obecného (Juniperus comunnis) a vypouštěly uzdravená zvířata ze Záchranné stanice ČSOP Vlašim zpět do přírody.

Pobytový tábor na téma „Rytíři bájného Blaníku“ se uskutečnil v přírodní památce Na Ostrově u Nemíže (6 km od Vlašimi). Program byl inspirován známou pověstí o bájných blanických rytířích, kteří spí uvnitř hory. Účastníci si vyzkoušeli rytířská klání, poznali rytířské ctnosti a bojovali o Českou zemi.

„Na táboře jsme poznali opravdového rytíře Tomáše Pěnkavu, který nám ukázal rytířské dovednosti při jízdě na koni. Dokonce jsme se mohli všichni na konci vystoupení svézt na jeho koni,“ vzpomíná na zážitky z tábora vedoucí „Rytířů z Orbitu“ Jakub Matějovský.

Každoročně se děti na letním táboře snaží být užiteční lokalitě, ve které táboří. V předchozích letech sázely stromy, čistily jalovcovou stráň od náletových dřevin a uklízely salaše pro ovce. V letošním roce přišla na řadu likvidace starého přístřešku pro ovce. „Byla to docela dřina, protože přístřešek jsme museli rozebrat na kusy a odnosit do tábora. Největším zážitkem byl pád přístřešku při stahování plachty ze střechy. Ale děti pracovaly se zapálením a za chvíli bylo hotovo,“ uvádí Josef Husník, který vykonával na táboře funkci technicko-hospodářského pracovníka.

V průběhu tábora nás třikrát navštívili pracovníci Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim a přivezli s sebou uzdravená zvířata připravená k vypuštění zpět na svobodu. Děti vypouštěly uzdravené káně lesní, drozdy a v závěru tábora puštíka obecného.

Táborníky neminula ani návštěva Domu přírody Blaníku. „Hráli jsme hru o Blaníku, a kdo věděl nejvíc správných odpovědí, vyhrál. Po přespání jsme se vydali na rozhlednu a k Veřejové skále, kde jsme měli posílit svatováclavské vojsko,“ vypráví rytíř z družiny „Křižáků“ Prokop Kříž. Na závěr tábora čekala rytíře závěrečná bitva o zemi a cesta domů.

Jiří Pavelka

www.csop.cz

Czech specials