Menu

První místo v kategorii Kuchař-číšník pro znojemskou Přímku

16. 10. 2017

V Soutěži o nejlepší samostatnou práci v kategorii Kuchař-číšník zvítězila žákyně Středního odborného učiliště a Střední odborné školy SČMSD, Znojmo Petra Handlová.

Součástí závěrečných zkoušek některých učebních oborů je samostatná odborná práce. Každý žák si své téma vylosuje z nabídky témat. V uplynulém školním roce mohli žáci oboru Kuchař-číšník vybírat z  témat: Křesťanské svátky, Vůně asijské kuchyně a Náš rodný kraj. Každá práce musela splňovat požadovaná kritéria: charakteristiku tématu, popis slavnostního menu, popis hlavního chodu, kalkulaci a fotodokumentaci.
Mgr. Věra Kuchařová, učitelka odborných předmětů, zhodnotila velký úspěch, který škole přinesly právě samostatné odborné práce: „Z 53 prací, kde jsem působila jako konzultant, jsem vybrala dvě, které měly, podle mého mínění, naději na úspěch, a poslala jsem je proto do Soutěže o nejlepší samostatnou práci. Odborná porota ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vybírala ty nejlepší. Celkem se do soutěže přihlásilo 119 prací z různých oborů: Kovář, Keramik, Číšník, Kuchař, Kuchař-číšník, Zámečník. My jsme soutěžili v kategorii Kuchař-číšník se zaměřením na pohostinství. V této kategorii se sešlo 21 prací z celé ČR, a proto máme velkou radost, že první místo získala žákyně naší školy Petra Handlová. Na nejvyšší příčku ji vynesla práce na téma Náš rodný kraj. Dne 7. 10. 2017 se uskutečnilo slavnostní vyhlášení a ocenění nejlepších absolventů roku 2017. Konalo se v Praze  Letňanech za účasti Hospodářské komory ČR v rámci veletrhu FOR GASTRO a HOTEL 2017. Petra Handlová za svou práci získala osvědčení HK ČR a Europass, které ji předali prezident HK ČR Vladimír Dlouhý a ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Mgr. Libor Hanzal, ředitel školy, převzal ocenění ve formě osvědčení pro školu. Jsme rádi, že máme tak šikovné žáky. Pro nás, učitele, je to největší ohodnocení naší práce.“
Připravila Ludmila Karpíšková.

www.sousoszn.cz

Czech specials