Univerzity by měly studentům umožnit rozvinout jejich potenciál

S rektorem Univerzity Jana Amose Komenského Praha Lubošem Chaloupkou navazujeme na minulý rozhovor, který jsme končili úvahou nad systémem vysokoškolského vzdělávání.


Archiv vydání

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

V Parkhotelu Praha vyhlásili Osobnosti vzdělávání dospělých

Česká andragogická společnost, Asociace institucí manažerského vzdělávání a společnost London International Graduate School 1. února 2011 vyhlásily v pražském Parkhotelu Praha**** vítěze soutěže Osobnost vzdělávání dospělých 2010 a LIGS AWARDS 2010.
Vítězem kategorie „Rozvoj teorie vzdělávání dospělých a andragogiky“ se stal prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., přední odborník v oblasti teorie vzdělávání. Je zakladatelem České asociace pedagogického výzkumu. Působí v mezinárodních vědeckých organizacích a redakčních radách odborných časopisů zaměřených na vzdělávání. Cenu mu předali Finanční arbitr České republiky Dr.Ing. František Klufa společně s managing directorem London International Graduate School Jiřím Šteglem, MBA.
Vítězem kategorie „Praktická aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky (trenér, školitel, lektor, tutor, kouč apod.)“ byl vyhlášen Ing. Zdeněk Maryško, MBA, patřící mezi přední české specialisty na behaviorální trénink v oblasti managementu a prodeje. Cenu mu předali general manager Parkhotelu Praha Mgr. PhDr. Marek Merhaut společně se zástupcem České andragogické společnosti Mgr. Lukášem Zichou.
LIGS AWARDS 2010, která si klade za cíl představit osobnosti, jež se nejvíc podílejí na rozvoji odvětví dalšího profesního vzdělávání v Česku, převzal přední český odborník v oblasti vzdělávání dospělých, andragogiky a rozvoje lidských zdrojů PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., který přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha a je účastníkem řešení řady tuzemských a zahraničních grantů a projektů v oblasti modernizace a inovace dalšího profesního vzdělávání. Cenu mu společně předali managing partner London International Graduate School PhDr. Pavel Makovský, MBA a nakladatel Všudybylu PhDr. Jaromír Kainc.
Celkem do všech tří soutěžních kategorií bylo nominováno 33 kandidátů. Porotu tvořili zástupci České andragogické společnosti, Asociace institucí manažerského vzdělávání a London International Graduate School. Hlavními partnery slavnostního večera byli: London International Graduate School (LIGS) poskytující distanční praktické programy Executive MBA, BBA a LLM programy v českém jazyce a nově také Interactive Online MBA ve 14 specializacích; London Business Club, který sdružuje účastníky programu LIGS, tutory, absolventy a další významné osobnosti; Asociace institucí manažerského vzdělávání sdružující kvalitní vzdělávací instituce v České republice a další subjekty, které poskytují služby v oblasti manažerského vzdělávání, programů Master of Business Administration (MBA), Master of Laws (LLM) a obdobných programů; Česká andragogická společnost sdružení odborníků a vědeckých pracovníků, kteří se zabývají teorií a praxí vzdělávání dospělých; občanské sdružení Liga pro cestovní ruch, jehož posláním je emancipace průmyslu cestovního ruchu a uznání jeho hospodářského a společenského významu v České republice; Časopis pro podporu průmyslu cestovního ruchu Všudybyl; a Parkhotel Praha, kde se slavnostní večer konal.