Menu

Tábor bude mít školní minipivovar

04. 03. 2018

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Táboře je velkým moderním vzdělávacím zařízením, které vzniklo spojením jednotlivých odborných škol. Vzdělává v oborech završených maturitní zkouškou a výučním listem. Vychází vstříc zájemcům o studium ekonomiky, veřejné správy, knihovnictví, gastronomie nebo o vyučení se v některém z technických oborů. V posledních letech prošla rozsáhlou proměnou. Díky projektům Evropské unie byly zrekonstruovány a špičkově vybaveny učebny i pracoviště pro praktické vyučování. Zázemí žákům tak poskytují prostorné třídy s interaktivními tabulemi, dataprojektory a téměř třemi sty počítači, školní jídelna, domov mládeže, studijní a informační centrum s knihovnou, tělocvičny a venkovní sportovní areál.

Žáci gastronomických oborů dosahují značných úspěchů, a to i v celostátních soutěžích. Cukráři v rámci Gastrofestu v Českých Budějovicích nebo na Píseckém dortování. Kuchaři a číšníci v soutěži Olima Cup, v Gastro Kroměříž nebo Gastro Junior Bidvest Cup, kde náš žák v roce 2015 obsadil 1. místo. Také na výstavě Vzdělání a řemeslo 2017 v Českých Budějovicích naše škola v celostátní konkurenci získala 1. místo.

Škola pořádá řadu kurzů – barmanský, baristický, studené kuchyně, vyřezávání ovoce a zeleniny – a různě zaměřené workshopy. Žáci mohou sbírat mezinárodní zkušenosti. Absolvovat stáže a praxe v Německu, Holandsku, Řecku či Itálii. Při výuce jsou také využívány poznatky z víc než dvacetileté spolupráce se školou v holandském Doetinchemu.

Žáci se podílejí na zabezpečování firemních akcí, konferencí a rautů, například pro Krajský úřad Jihočeského kraje nebo pro Městský úřad Tábor při příležitosti zahájení Táborských setkání apod. K detašovaným pracovištím školy patří školní restaurace Beseda na Žižkově náměstí v Táboře, kde absolvují odbornou praxi a seznamují se s chodem velkého gastronomického podniku. V prvním patře restaurace již dva roky funguje cukrárna. V podzemí bylo vybudováno Muzeum pivovarnictví a v krátké době zde vznikne i školní minipivovar.

Škole záleží na dobré spolupráci s organizacemi a sociálními partnery působícími v oborech, které vyučuje. Zapojuje se do projektů, jejichž hlavním cílem je umožnit žákům prostřednictvím zahraniční mobility získat nové odborné znalosti a dovednosti. Jedná se o projekty „Napříč Evropou za získáním praktických dovedností“, „Italskou gastronomií za podporou zvýšení praktických dovedností žáků oboru hotelnictví“ (obě Erasmus+) nebo „Evropskou gastronomií za podporou zvýšení praktických dovedností žáků SOU“ (Leonardo da Vinci). Škola investuje i do dalšího vzdělávání svých pedagogů, protože má zájem na tom, aby žáky na jejich profese připravovali v souladu s aktuálními světovými trendy.
Ing. Ivana Prošková


Archiv vydání

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 05/2018
05/2018 číst aktuální číslo
Czech specials