Eliminovat bezpečnostní rizika na území České republiky

Před hlavní lázeňskou a turistickou sezonou Všudybyl požádal o rozhovor náměstkyni ministryně pro místní rozvoj České republiky pro řízení Sekce regionálního rozvoje Ing. Kláru Dostálovou.


Archiv vydání

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001


Příjezdový cestovní ruch

V roce 2016
Českou republiku podle odhadu navštívilo téměř 31,1 mil. zahraničních účastníků cestovního ruchu. Z toho 16,2 mil. jednodenních návštěvníků, tj. těch, těch navštíví danou lokalitu, ale nepřespávají zde. Dalších 12,2 mil. byli zahraniční turisté, tedy návštěvníci, kteří v daném regionu přespí v hromadném či individuálním zařízení, a 2,6 mil. bylo tranzitujících návštěvníků, kteří lokalitou pouze projíždějí. Ve srovnání s rokem 2015 tak vzrostl počet zahraničních účastníků cestovního ruchu o 3,3 mil. (tj. o 11,7 %).

Průměrné výdaje
zahraničních turistů činily 2 779 Kč na osobu a den, ve srovnání s rokem 2015 zůstaly na stejné výši. Největší část výdajů připadá na dopravu a ubytování. Z hlavních zdrojových zemí mají nejvyšší průměrné výdaje obyvatelé USA (cca 4 700 Kč). Vyšší průměrné výdaje mají turisté přijíždějící za obchodním účelem, kteří obvykle volí vyšší standard ubytování i dopravy.

Praha je atraktivní
pro třetinu všech návštěvníků, jednodenní návštěvníci poté navštěvují především místa v blízkosti hranic, jako jsou horské oblasti. Nákupnímu cestovnímu ruchu dominují místa v blízkosti větších hraničních přechodů (Aš, Folmava, Hodonín, Chomutov, Cheb).

Těžiště zájmu,
jak výzkum udává, pro turisty stále dominantně leží v Praze (74 %). S odstupem následují Brno (5 %), Český Krumlov (3 %), Karlovy Vary (3 %), Plzeň (3 %) a dále lázeňská a turisticky zajímavá místa. S roční sezonou se mění preference v typu navštíveného místa. V létě převládají místa bohatá na památky a přírodní krásy, v zimě jsou lákadlem české hory.

Víc než 9 z 10 návštěvníků
bylo s návštěvou České republiky velmi spokojeno (65 %) či spíše spokojeno (30 %). Výzkum dále uvádí, že víc než 4/5 všech návštěvníků neshledaly při své návštěvě také žádná negativa. „Pokud byly uváděny některé důvody nespokojenosti, pak se jednalo zejména o infrastrukturu a stav silnic, jazykovou nevybavenost, přístup obyvatel a ceny vybraných služeb,“ říká MarkétaVogelová, ředitelka Institutu turismu.

Jednodenní návštěvníci
Naprostou většinu jednodenních návštěvníků České republiky tvoří obyvatelé sousedních států – je jich sedm z deseti. Většina jich přijíždí z Německa (40 %), Slovenska (12 %), Rakouska (9 %) či Polska (9 %). Ve srovnání s loňským rokem nedošlo v tomto trendu k žádným významným změnám.

Turisté
Na více dní (s alespoň jedním přenocováním) přijíždí do České republiky opět nejvíc Němců (16 %). Dále jsou to Italové (8 %), obyvatelé Velké Británie (8 %), Slováci (8 %), Francouzi (5 %), Američané (4 %) a Španělé (4 %). „V průběhu let 2011 až 2016 postupně rostl podíl Italů, nyní patří Italům 2. příčka v návštěvnosti. Ve srovnání s rokem 2015 také vzrostl podíl Britů. V letech 2011 až 2013 postupně rostl podíl Rusů (ze 4 na 10 %), v roce 2014 se nárůst zastavil a od roku 2015 jejich podíl klesá. Nyní patří Rusům s necelými 4 % celkově 9. místo,“ doplňuje Markéta Vogelová.

Vývoj návštěvnosti
v průběhu roku podle národnosti je značně rozkolísaný. Italové a Němci k nám přijeli hlavně v zimních měsících; v letních měsících k nám míří více turistů ze vzdálenějších destinací.

Výsledky za rok 2016
poskytlo šetření „Příjezdový cestovní ruch“. Výzkum pro agenturu CzechTourism dlouhodobě realizovala společnost STEM/MARK. Předmětem projektu je kvantitativní šetření, jehož cílem je zajištění a zpracování dat pro sestavování a zpřesňování údajů o počtu a struktuře zahraničních návštěvníků a jejich výdajů. Šetření bylo prováděno v okolí hlavních hraničních přechodů i v okolí hraničních přechodů regionálního významu. V kategorii turistů jsou v rámci šetření zahrnuty nejen počty těch, kteří se ubytovali v hromadném ubytovacím zařízení (sledovaných Českým statistickým úřadem), ale také osob, které bydlely v některé z forem individuálního ubytování (neplacené ubytování u příbuzných a známých, placené ubytování v soukromí apod.). Detailní výsledky z výzkumu naleznete na webových stránkách agentury CzechTourism.