Eliminovat bezpečnostní rizika na území České republiky

Před hlavní lázeňskou a turistickou sezonou Všudybyl požádal o rozhovor náměstkyni ministryně pro místní rozvoj České republiky pro řízení Sekce regionálního rozvoje Ing. Kláru Dostálovou.


Archiv vydání

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001


Analýza návštěvnosti Jihočeského kraje

Druhý den veletrhu cestovního ruchu Holiday World 17. února 2017 se na Výstavišti v Praze-Holešovicích uskutečnila prezentace analýzy počtu a struktury domácích a zahraničních návštěvníků v Jihočeském kraji. V součinnosti s Jihočeskou hospodářskou komorou ji pro Jihočeský kraj zpracovala společnost KPMG Česká republika ve spolupráci se společností T-Mobile, která k analýze poskytla geolokační data. Ta oproti datům Českého statistického úřadu (ČSÚ), která vycházejí ze statistiky přenocování, zachycují i návštěvníky, kteří nejsou ubytováni v hromadných ubytovacích zařízeních. Metoda, kterou v tomto případě KPMG použila, umožňuje určit, zda subjektem cestovního ruchu byl v dané lokalitě a čase turista, jednodenní návštěvník, chatař, chalupář, rezident, případně jiný subjekt do dané lokality pouze dojíždějící, například do zaměstnání nebo na návštěvu příbuzných a známých. Díky geolokačním datům bylo zjištěno, že celková návštěvnost Jihočeského kraje v roce 2015 dosáhla 20 milionů návštěvníků (administrativní data ČSÚ vycházející z počtu přenocování udávají za stejné období 3,6 milionu návštěvníků). Metodika KPMG rozlišuje dvě základní skupiny – turisty, kteří se v regionu zdržují více dní, a jednodenní návštěvníky. Podle ní počet turistů ve sledovaném období dosáhl 10,6 milionu, z toho bylo 86 % z tuzemska a 14 % ze zahraničí. Počet jednodenních návštěvníků se vyšplhal na 9,4 milionu a poměr domácích a zahraničních činil 58 % ku 42 %. U obou skupin byla největší návštěvnost zaznamenána ve 3. čtvrtletí, tj. v období letních prázdnin. Analýza také ukázala, že se turisté v Jihočeském kraji zdrží v průměru 1,86 noci, z čehož tuzemci 1,98 noci a cizinci 1,36 noci. Nejvíc tuzemských návštěvníků do Jihočeského kraje přijíždí z Prahy (31 %), z okresů Praha-východ a Praha-západ, z Plzně a Brna. Jihočeský kraj je populární i mezi lidmi z okresů Středočeského kraje, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého a Jihomoravského. Nejnavštěvova­nějšími regiony Jihočeského kraje podle podílu turistodnů jsou Česká Kanada a Třeboňsko, Českobudějovicko a Toulava. Podle podílu celých dnů (24 h) strávených v dané oblasti je pak pořadí Česká Kanada a Třeboňsko, Lipensko a Šumava.
Připravil Ivo Půr