Menu

Výstava cenných rukopisů ze zámecké knihovny

08. 10. 2018

Letošní rok je na děčínském zámku ve znamení někdejší thunovské knihovny, jedné z největších knižních sbírek v první třetině 20. století. Již v červnu se její část v počtu zhruba čtyř tisíc kusů vrátila na zámek. Na podzim bude k vidění její vůbec nejcennější část – sbírka rukopisů. Přesný počet rukopisů, který byl na zámku původně přechováván, není znám, neboť jejich katalog zmizel v rámci prodeje celé knihovny v roce 1933. Každopádně jejich počet převyšoval tři stovky. Nejvzácnější část mezi nimi tvořil soubor pramenů k českým dějinám, který Thunové získali nákupem pozůstalosti po významném českém historikovi Františku Martinu Pelclovi. Jeho knihovna totiž obsahovala řadu velmi cenných pramenů k českým dějinám. Další zajímavé svazky, včetně iluminovaných středověkých kodexů, se do Děčína dostaly spolu s knihovnou rodu Engleshofenů ze zámku Stockern v Dolních Rakousích. V rámci prodeje děčínské knihovny byla sbírka rukopisů rozprodána řadě zájemců v Československu i v zahraničí. Největší soubor získala Národní knihovna v Praze. Šlo především právě o knihy z Pelclovy sbírky. Další soubor vlastní například Vojenské historické muzeum, Moravská zemská knihovna či Akademie věd ČR. Právě s těmito vlastníky se podařilo domluvit mimořádnou výstavu nejcennějších rukopisů na děčínském zámku. Výstava rukopisů z někdejší zámecké knihovny bude probíhat od 16. listopadu do 9. prosince 2018 v Rohovém sále děčínského zámku.
„Z hlediska organizace, zabezpečení a vytvoření vhodných podmínek pro vystavení jde o nejnáročnější projekt, jaký jsme zatím realizovali,“ vysvětluje kurátor zámku Děčín František Šuman. „Starý pergamen    a papír jsou totiž citlivé materiály, proto byla zápůjčka podmíněna splněním celé řady přísných podmínek. Jednou z nich byl krátký čas vystavení, proto budou vzácné rukopisy k vidění pouhé tři týdny. A co si vlastně návštěvníci budou moci prohlédnout? Vzhledem k náročným požadavkům na přepravu, pojištění a vystavení jsme museli udělat přísný výběr,“ dodává František Šuman. Vystaveno bude celkem 22 rukopisů, které reprezentují široký záběr knihovny, od středověkých kodexů až k mladším svazkům se vztahem k Děčínu a okolí. Jádrem výstavy budou právě Pelclovy rukopisy, včetně tzv. Roudnického kodexu, jedné z nejcennějších knih, kterou Thunové vlastnili. Dále bude k vidění jeden z dochovaných středověkých opisů Dalimilovy kroniky, několik verzí tzv. Starých letopisů českých, soubor husitských traktátů z 15. století či nejstarší dochovaný opis kroniky Bartoška z Drahonic popisující události husitských válek z katolického pohledu. Vůbec nejstarším svazkem bude hudební kodex vzniklý okolo roku 1100. Další rukopisy jsou zase spojené se slavnými osobnostmi českých dějin. Jeden z nich původně vlastnil malíř Karel Škréta, vystaveny budou i autografy Josefa Dobrovského či Václava Tháma. Jeden oddíl bude věnován vojenským rukopisům, které v původní knihovně tvořily důležitou skupinu. Návštěvnicky atraktivní je například svazek s nákresy vojenských pevností či rukopis s obrazovým popisem výcviku dragounského pluku prince Evžena Savojského.

Zámek Děčín
a jeho současná podoba je dílem hraběcího rodu Thun-Hohenstein, který držel děčínské panství v letech 1628–1932. Thunové pocházeli původně z jižních Tyrol a postupně se vypracovali mezi přední šlechtické rody habsburské monarchie. Příslušníci rodu pravidelně zastávali důležité politické i církevní úřady. Např. Lev Thun působil v 19. století jako ministr kultu a vyučování, jeho synovec Franz Thun zastával dvakrát (1889–1896 a 1911–1915) funkci místodržitele v Čechách a v letech 1898–1899 se stal dokonce předsedou rakouské (tzv. Předlitavské) vlády a současně i ministrem vnitra. Za své zásluhy byl roku 1911 povýšen do knížecího stavu. Rod Thunů, původní majitelé zámku, udržoval kontakty s mnoha předními vědci či umělci – Josefem Dobrovským, Františkem Palackým, malířskou rodinou Mánesů atd. Zřejmě nejznámějším návštěvníkem zámku byl hudební skladatel Fryderyk Chopin. Trvalou vzpomínkou na jeho pobyt zůstává valčík As-dur, op. 34, č. 1, zvaný Děčínský, který zde Chopin poprvé uvedl a poté věnoval komtese Josefině Thunové.Připravila Kateřina Goroškov.

www.zamekdecin.cz

  Související články


Hotelnictví Z domova

Víc jak 20 milionů hostů v Česku přenocovalo v hromadných ubytovacích zařízeních

Obliba České republiky rostla významně i v roce 2017, kdy hranice vykázaného počtu hostů přesáhla poprvé v historii 20 milionů...

08. 02. 2018

číst dál


Mice Z domova

Mikulovské výtvarné sympozium “dílna“ letos již po pětadvacáté

Účast pro letní tvoření uměleckých děl potvrdili Tono Stano, Pavel Opočenský, Jakub Špaňhel, Martin Gerboc ze Slovenska, Werner Mally z...

09. 04. 2018

číst dál


Restaurace Novoměstský pivovar
Czech specials