Menu

Česká republika láká stále více zahraničních turistů

09. 08. 2017

Česká republika je dlouhodobě populární destinací nejen pro tuzemské, ale i pro zahraniční turisty. Oblibu ukazují i aktuální data Českého statistického úřadu pro druhé čtvrtletí.

Narůstající trend v počtu domácích i zahraničních turistů potvrzují data Českého statistického úřadu již od roku 2015. K navýšení návštěvnosti došlo v obou uplynulých čtvrtletích roku 2017. V prvním z nich ČSÚ eviduje více jak 11 % nárůst, v druhém pak dokonce 14 %. Počet Čechů přenocujících v tuzemsku se tak v porovnání s loňským pololetím navýšil o 13 %. Za stále rostoucí oblibou navštívit Českou republiku stojí především rostoucí kvalita poskytovaných služeb v tuzemsku i množství turistických atrakcí od historických památek, přes adrenalinové zážitky a hory. Jen od začátku letošního roku se každý měsíc ubytuje v hromadných ubytovacích zařízeních více než milion návštěvníků. Rekordní počet hostů oproti minulým letům zaznamenala Česká republika v červnu, kdy zde přenocovalo na dva miliony turistů. Nejčastěji Českou republiku navštěvují tradičně Němci, dále pak turisté z Rakouska a Slovenska. Dlouhodobě se k nám vracejí turisté z Ruska, oproti minulému roku došlo k navýšení o 51 %. Počet turistů však nedosahuje stále stejných čísel jako před propadem, který byl v pololetí roku 2015.  Velký nárůst zaznamenali turisté z Číny, kterých přicestovalo o 56 % více. I tak je to stále o téměř 60 tisíc méně turistů než z Ruska. Skok zaznamenala i Indie s 39 % nárůstem, tj. 41 392 turistů. Potěšitelný nárůst turistů je z pobaltských států s více než 10 %.
Připravil místopředseda ACK ČR Jan Papež


www.ackcr.cz

Czech specials