Menu

Stromy Pavla Pafka, Jana Pirka a Josefa Kouteckého

26. 09. 2017

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. a prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., vysadily v Botanické zahradě hl. m. Prahy stromy v rámci unikátního projektu Kořeny osobností.

Sedmdesátou osmou osobností na Stezce osobností, jež vzniká výsadbou v rámci projektu Kořeny osobností v Botanické zahradě hl. m. Prahy, se stal prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., český břišní     a hrudní chirurg a transplantolog, patřící k nejlepším světový operatérům. V prosinci 1997 provedl se svým týmem první úspěšnou transplantaci plic na území České republiky. V roce 2013 byl prezidentem Milošem Zemanem vyznamenán medailí Za zásluhy. V roce 2016 byl pasován na rytíře českého lékařského stavu. Za svou kariéru uskutečnil přesně sto transplantací. Působil také na zahraničních klinikách, například v New Yorku, Torontu, Moskvě, Lipsku nebo Uppsale.
Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. je další osobností, která v Botanické zahradě hl. m. Prahy zasadila svůj strom a tím se nesmazatelně zapsala do projektu Kořeny osobností, jenž má propojit významné české i zahraniční osobnosti přelomu tisíciletí se vzácnými a ohroženými druhy rostlin a stromů. Prof. Pirk je předním světovým kardiochirurgem a přednostou Kardiocentra Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Na svém kontě má zhruba sedm tisíc operací a na 270 transplantací, což jej řadí mezi operatéry srdce k evropské špičce. 
Třetím v řadě předních českých lékařů, kteří společně vysadili svůj strom v trojské botanické zahradě a zároveň 80. osobností v řadě, je prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., zakladatel oboru dětská onkologie v tehdejším Československu. Vedle své lékařské praxe zastával také po pět funkčních období post děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a post prorektora Univerzity Karlovy. Prof. Koutecký je držitelem řady ocenění, například Národní ceny projektu Česká hlava či Ceny Neuron za přínos světové vědě v oboru medicína. V roce 1996 obdržel z rukou prezidenta Václava Havla medaili Za zásluhy II. stupně. 
Všichni tři lékaři vysadili v Botanické zahradě hl. m. Prahy jeřáb opominutý – Sorbus omissa. Jedná se o endemický druh, který byl popsán v roce 2012. Roste pouze ve dvou malých lokalitách  na levém břehu Vltavy, a to u Roztok a Libčic nad Vltavou. Vzhledem k výskytu na omezeném území a nevelkému počtu jedinců je zařazen mezi kriticky ohrožené druhy květeny v České republice. Jeřáb opominutý roste především ve světlých dubových lesích na příkrých kamenitých svazích, a to zejména v jejich středních částech. Typický je roztroušený výskyt. Kvete v květnu. Stromy, které tři světově uznávaní lékaři v rámci projektu Kořeny osobností vysadili, pocházejí přímo od nálezce tohoto druhu Ing. Jiřího Velebila a byly vypěstovány v Dendrologické zahradě v Průhonicích.
Připravily Darina Miklovičová a Klára Hrdá.

www.botanicka.cz       
   

Czech specials