Menu

Projekt Evropského kulturního dědictví

19. 10. 2017

Vysoká škola ekonomická v Praze se 24. až 27. října 2017 stane jednacím místem mezinárodního setkání šesti univerzit, a to v oblasti cestovního ruchu. Jednání přinese nový vhled do významu evropského kulturního dědictví a odstartuje tím postupný vznik nového kurzu, který se po ukončení projektu stane jedním z odborných předmětů nejen katedry cestovního ruchu VŠE v Praze, ale také ostatních zahraničních univerzit.

Na projektu, který vede Ing. Liběna Jarolímková, PhD. z katedry cestovního ruchu VŠE, budou spolupracovat také její zahraniční kolegové z Německa, Rakouska, Slovenska, Španělska a Rumunska. Projekt je financován z prostředků Evropské unie Erasmus+ a umožní výměnu zkušeností všech zúčastněných univerzit, s přihlédnutím k rozdílnosti postojů a historického vývoje kulturního dědictví jednotlivých zemí. „Od projektu si slibuji komplexnost odborných poznatků, výměnu zahraničních vědeckých zkušeností a v neposlední řadě společnou metodologickou přípravu přínosného kurzu pro studenty katedry cestovního ruchu u nás, ale také v zahraničí, který usnadní mobilitu studentů i pedagogů mezi univerzitami“, říká Liběna Jarolímková, vedoucí projektu KCR VŠE. První jednání zástupců univerzit se uskuteční v termínu od 24. do 27. 10. 2017 v Praze a zaměří se především na metody interpretace kulturního dědictví a vytvoření jednotné osnovy pro zpracování studijních materiálů.
Infomaci připravila Andrea Černá.

www.vse.cz

Czech specials