Menu

Úspěšná akreditace základem dalšího rozvoje VŠH

27. 06. 2018

Rozhovor s jednatelem Vysoké školy hotelové v Praze a vedoucím katedry hotelnictví Ing. Petrem Studničkou, Ph.D.
Blíží se konec akademického roku 2017/2018. V čem byl pro vás a Vysokou školu hotelovou v Praze tento rok významný?
Vysoká škola hotelová v Praze zahájila v akademickém roce 2017/2018 již devatenáctý rok své existence. Byl to pro ni rok skutečně výjimečný a v několika ohledech přelomový. Začátek akademického roku byl spojen se změnou vlastnické struktury Vysoké školy hotelové v Praze a zároveň se změnou řídicích orgánů společnosti. Tyto skutečnosti vyvolaly zásadní provozní a organizační změny a přinesly s sebou řadu dalších opatření týkajících se například úpravy vnitřních řídicích dokumentů, pracovních postupů apod.

Došlo k obdobně významným změnám i v akademické sféře Vysoké školy hotelové v Praze?
Ano. Dalším zásadním předělem v životě Vysoké školy hotelové v Praze byl více než roční proces přípravy, zpracování a odevzdání akreditačního spisu dle požadavků Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a příslušných nařízení vlády ČR. Celý proces akreditací zabezpečoval rektor doc. Ing. Václav Vinš, CSc., ve spolupráci s prorektory a dalšími akademickými pracovníky. Nové akreditace jsou podmínkou dalšího fungování všech vysokých škol v České republice, naši školu nevyjímaje. Nároky na zpracování spisu a splnění všech akreditačních požadavků jsou opravdu vysoké. Vzhledem k tomu, že jsme profesně orientovanou vysokou školu, předložili jsme v prosinci 2017 žádost o tzv. programovou akreditaci, a to ve dvou bakalářských a jednom magisterském programu se specializacemi zaměřenými na hotelnictví, cestovní ruch a marketing.

Jak akreditační proces probíhal a co je jeho výsledkem?
Akreditační proces byl poměrně zdlouhavý a trval více než půl roku. Výsledek je pro nás více než potěšující. Vysoká škola hotelová v Praze získala jako první soukromá profesně orientovaná škola akreditaci všech tří předložených programů. Konkrétně se jedná o bakalářský studijní program Hotelnictví, cestovní ruch a marketing, který byl akreditován na 10 let, bakalářský studijní program Hospitality Management vyučovaný v anglickém jazyce, akreditovaný na 5 let, a navazující magisterský studijní program Hotelnictví, cestovní ruch a marketing, rovněž akreditovaný na 5 let. Rozsah a délka získaných akreditací tak dává Vysoké škole hotelové v Praze velmi dobrou perspektivu a prostor pro další rozvoj vzdělávací i tvůrčí činnosti.

Jak se výše uvedené změny dotkly zaměstnanců a především studentů a co dalšího v tomto ohledu přinesl uplynulý akademický rok?
Jak jsem již uvedl, nové akreditace vytvářejí velmi dobrou perspektivu fungování Vysoké školy hotelové v Praze, a to jak pro studenty, tak i pro pracovníky školy. Co vnímám velmi pozitivně, je příchod mladých, perspektivních vyučujících, kteří studují doktorské studium nebo mají toto studium již dokončené. V některých případech jde dokonce o absolventy naší školy, o to je jejich zapojení do výuky cennější. Generační obměna je nezbytná a příchod nových pedagogů jen podtrhuje dobrou perspektivu školy. Dalším pozitivem je prohlubující se spolupráce s praxí. Dokladem tohoto propojení byl březnový veletrh pracovních příležitostí Job Fair, kterého se zúčastnilo více než 30 domácích i zahraničních firem. Zájem předčil naše očekávání, spokojení byli studenti i zástupci vystavujících společností. O uplatnění našich absolventů nemáme obavy, ze zkušeností víme, že je velmi dobré. Stejně tak se rozvíjí i oblast vzdělávacích workshopů, exkurzí a tzv. field tripů, během kterých mají studenti možnost získat praktické zkušenosti z fungování nejrůznějších společností. A to je cesta, kterou chceme rozvíjet i v budoucnosti. Proto aktivně spolupracujeme s Asociací hotelů a restaurací ČR a Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR.
Připravila Silvia Mihaldová.


Archiv vydání

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 05/2018
05/2018 číst aktuální číslo
Czech specials
Restaurace Novoměstský pivovar