Menu

Oprava Šlechtovy restaurace

04. 08. 2017

Areál Šlechtovy restaurace
je kulturní památkou, zapsanou v ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Po 2. světové válce však restaurace chátrala zcela bez využití, dvakrát vyhořela a v roce 2002 ji zasáhla povodeň. Předmětem rekonstrukce jsou historické jádro budovy, přistavovaný zadní trakt hlavní budovy (východní a západní část), východní přístavba, západní přístavba a vedlejší budova. Dále jsou součástí projektu původní sklepy, opěrná zeď, altán a zpevněné plochy.
„Šlechtova restaurace patří k významným pražským památkám. Její historie sahá minimálně do 16., respektive 17. století, od konce 19. století až do druhé světové války zde byla v provozu restaurace. Nyní, poprvé od války, poprvé od sametové revoluce, kdy se o rekonstrukci začalo opět hodně mluvit, máme reálné vyhlídky, že za dva roky touto dobou, tedy na začátku letní sezony, budou moci návštěvníci opět využít toto výjimečné místo pro odpočinek a společenská setkávání. Předání stavby k zahájení prací dojde již nyní v červnu,“ uvedl radní hl. m. Prahy Jan Wolf.

Pražská památková rezervace slaví 25 let na Seznamu UNESCO
„V letošním roce uplyne 25 let od zápisu Historického centra Prahy, jedné z největších
a nejucelenějších městských památkových rezervací v Evropě, na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Oslavy výročí takto významné události, která znamenala oficiální potvrzení výjimečnosti historického centra Prahy v celosvětovém měřítku, doprovází řada odborných, kulturních i společenských akcí. Zejména pak mezinárodní konference, která se bude konat počátkem prosince tohoto roku a na kterou budou pozváni zástupci českých i evropských měst, která jsou na Seznamu UNESCO, významné české i zahraniční osobnosti společenského, politického a kulturního života,
ale také odborníci z oblasti památkové péče, architektury, urbanismu a historie, aby sdíleli své poznatky z ochrany a využití památek UNESCO. Konferenci bude doprovázet venkovní výstava v horní části Václavského náměstí věnovaná stavebním proměnám centra hlavního města v uplynulých desetiletích,“
řekl Jan Wolf.

Prahu rozezní hudební festivaly United Islands of Prague a Prague Metronome Festival
*„Parné letní dny nám již tradičně zpříjemní řada kulturních a společenských akcí. Milovníci kultury pití vína mohou ve dnech 24.–25. června navštívit Pražské vinice, příznivce festivalové sezony čekají další ročníky United Islands of Prague a Prague Metronome Festival. Ty, kteří tíhnou spíše ke klasické hudbě či jazzu, potěší další ročník Prague Proms. Všichni návštěvníci, tuzemští i zahraničí, nejen Pražané, si tak jistě vyberou to své a při svém putování můžou obdivovat a relaxovat nad sochami a výtvarnými objekty v ulicích Prahy v rámci projektu Sculpture Line“**, uvedl Jan Wolf.
Více na festivalových webových stránkách.

Rekonstrukce Divadla Na Zábradlí
Objekt Divadla Na Zábradlí byl naposledy rekonstruován v 70. a následně 80. letech, kdy se jednalo především o zafixování stavu a drobné nesourodé stavební úpravy. Do vlastnictví hlavního města Prahy byla budova divadla převedena v roce 1993 a provoz v ní bez jakýchkoli zásahů pokračoval až do současnosti. Skutečnost, že do stavební obnovy domu se neinvestovalo od poloviny 80. let, je hlavním důvodem pro celkovou rekonstrukci. Ta má zachovat autenticitu domu i divadelní scény a zároveň zkvalitnit provozní poměry vytvořením jednoduchého, univerzálního a inspirativního atria domu.
„Po konci letní sezony, až nám na dveře zaklepe podzim, se veřejnosti a divákům otevřou dveře Divadla Na Zábradlí, kde od září loňského roku probíhá kompletní rekonstrukce dvorany. O rekonstrukci divadla, již nerozlučně spjatého s životem a dílem Václava Havla, se hovořilo dlouho. Věřím, že zvolený velkorysý modernistický projekt, který ovšem ve spolupráci s památkáři zachovává charakter tohoto místa, by pana prezidenta Havla potěšil,“ dodal na závěr radní Jan Wolf.


Archiv vydání

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 04/2018
04/2018 číst aktuální číslo
ŘLP
Restaurace Novoměstský pivovar