Menu

Nebo jedni chodili, jiní běhali, jiní jezdili, jiní stáli, jiní seděli, jiní leželi, jiní vstávali, jiní zas léhali, jiní se rozličně vrtěli; někteří byli samotní, jiní po houfích větších neb menších. Kroj a křtalt1 pře­rozličný byl na nich, někteří čiře2 na­zí, s divnými všickni posuňky. 
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce, l. P. 1623

1 tvářnost, podoba, 2 úplně

Kroj a křtalt přerozličný byl na nich

23. 10. 2017

Cestovní ruch dokáže zlepšovat platební bilanci navštěvovaného státu. Držet a násobit kupní sílu na jeho vnitřním trhu. Poptávkou po službách a výrobcích primárně i sekundárně otvírat prostor podnikatelským a pracovním příležitostem. V turisty navštěvované zemi (zejména není-li závislou ekonomikou, ze které tak jako kdysi z kolonií nebo teď z Česka v gigantické míře odtékají aktiva posilovat blahobyt do jiných zemí) může zásadně přispívat k posilování sociálních jistot jejích obyvatel. Tedy i k nastolení a udržování západoevropské platové a životní úrovně. Charakteristickým rysem univerzální tržní platformy cestovní ruch, generující domácí i zahraniční inkaso, je, že obchodované produkty necestují za spotřebiteli, ale spotřebitelé za nimi. A jak oslovovat mobilní kupní sílu a dostávat ji na místní trhy České republiky? Výkladový slovník Josefa Zelenky a Martiny Páskové tuto činnost souhrnně nazývá destinační management. Avšak aby ti, kdo ji provádějí – zejména pak společnosti destinačního managementu (včetně té největší – státu) –, mohli dosahovat dobré úspěšnosti, tak to je nejen o volbě témat a cílů, které jsou s to zaujmout potenciální návštěvníky slezských, českých a moravských turistických oblastí, ale také o komunikaci. O šíření informací o nich tak, aby i lidem z kulturně odlišných zdrojových trhů incomingu byl dán prostor, v němž jsou s to být na příjmu. Tedy promlouvat k nim jejich řečí: slovy, symboly, náznaky, obrazy… Ať je jejich kroj a křtalt jakkoli přerozličný.
Jaromír Kainc


Archiv vydání

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 05/2018
05/2018 číst aktuální číslo
Czech specials