Menu

Elektronická knihovna ESPA

04. 08. 2017

S viceprezidentem Evropského svazu lázní – European Spas Association (ESPA) a viceprezidentem Svazu léčebných lázní České republiky Ing. Martinem Plachým se potkáváme záhy po valné hromadě Svazu léčebných lázní České republiky, která se konala 25. dubna 2017 v Mariánských lázních.
Pane inženýre, na valné hromadě jste mimo jiné hovořil o elektronické knihovně Evropského svazu lázní.
Mému nástupci na pozici prezidenta Evropského svazu lázní, prezidentu francouzského svazu lázní panu Thierrymu Duboisovi, se podařilo dotáhnout to, co Evropský svaz lázní začal připravovat v době, kdy jsem stál v jeho čele. Došlo ke zprovoznění elektronické knihovny obsahující výsledky vědeckého výzkumu z oblasti léčebné rehabilitace a balneologie z řady zemí (ostatně sami Francouzi se velmi efektivně věnují balneologickému výzkumu a z každého lázeňského pobytu odvádějí určitý poplatek do společného fondu na jeho podporu). Jedno z východisek iniciace elektronické knihovny Evropského svazu lázní tkví v pragmatické myšlence, že balneologický výzkum má stavět na tom, čeho už bylo dosaženo, a neztrácet čas prokazováním klinicky prokázaného. Po Evropě bylo za uplynulých sedmdesát až sto let realizováno a zdokladováno velké množství balneologických studií. Prvním krokem Evropského svazu lázní proto je soustředit to, co už bylo vykonáno, a výsledky těchto bádání rešeršovat, analyzovat a srovnávat. Autoři prací a další subjekty proto na ně do elektronické knihovny Evropského svazu lázní umísťují odkazy a konotace, takže její fond už obsahuje odkazy na tisíc sto padesát balneologických studií. A každý měsíc přibývají desítky dalších. Věřím, že tento trend bude i díky propagování elektronické knihovny Evropským svazem lázní pokračovat. Teď se snažíme, aby se týmy renomovaných balneologů napříč Evropou začaly zabývat jednotlivými studiemi. Rešeršovat je a vybírat z nich podstatné věci, které by bylo lze použít ve prospěch dalšího zlepšení léčby a třeba i jako argumentaci pro vyjednávání se zákonodárci, státní správou a zdravotními pojišťovnami. Dokladovat, jaký efekt má aplikace přírodních léčivých zdrojů na uzdravování pacientů a nakolik jejich využití zdravotním pojišťovnám umožňuje hospodárně nakládat s finančními prostředky. Zejména u chronicky nemocných pacientů pak omezovat výdaje za četné opakované zdravotní výkony, za léky tlumící bolesti a další farmaka. Tím, že přírodní léčivé zdroje navracejí zdraví a chronicky nemocným osobám umožňují žít žitelnější život, v neposlední řadě také snižují výdaje státu na záchrannou sociální síť.

Co český a slovenský přínos, včetně toho z dob Československa, než kdosi nutně potřeboval zabrat pozemky a objekt Výzkumného ústavu balneologického a došlo nejen k jeho zániku, ale i k ukončení státem podporovaného vědeckého balneologického výzkumu?
Český přínos je určitě vítaný. A to z mnoha aspektů. Archiv bývalého Výzkumného ústavu balneologického stále existuje. Dnes by měl být k dispozici prostřednictvím města Karlovy Vary, které založilo novodobou obdobu Výzkumného ústavu balneologického a snaží se výzkum opět nastartovat. S primátorem Karlových Varů panem Petrem Kulhánkem Evropský svaz lázní jednal o jeho možném využití. Samozřejmě, do balneologického výzkumu by bylo dobré zapojit týmy lékařů i v České republice, aby pokračovaly v tradici skvělé československé léčebné rehabilitace, která dnes trpí tím, že nemá pokračovatele. Éra světově proslulých československých léčebných a rehabilitačních metod a lékařů pohasíná a ne a ne začít nová a silná. To znamená, že bychom chtěli najít a motivovat jejich pokračovatele – tahouny a tváře. Vítaným Fénixem, který se možná zrodí, by mohla být lékařská fakulta v Karlových Varech, o jejímž vzniku se jedná. Kdyby v hlavním městě lázeňství České republiky byli vychováváni vysokoškolsky vzdělaní fyzioterapeuti, balneologové a další odborníci pro léčebné lázeňství, České republice by to hodně pomohlo.


Archiv vydání

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 04/2018
04/2018 číst aktuální číslo
ŘLP
Restaurace Novoměstský pivovar